-->
Tryb offline

Regulamin reklamacji

§1

REKLAMACJA DOT. ZAKUPU W SALONIE BRIJU 1920 Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. BRIJU 1920 LIMITED jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Firma BRIJU 1920 LIMITED nie udziela gwarancji (nie dotyczy zegarków).

3. Jeśli zakupiony produkt ma wadę, klient może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady.

4. Firma BRIJU 1920 LIMITED zgodnie z Art. 560 § 1 ma w pierwszej kolejności prawo do niezwłocznej naprawy bądź wymiany.

5. Klient ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktów w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia zakupu. W wyżej wymienionym terminie klient złożyć żądanie reklamacyjne polegające na wymianie rzeczy wolnej od wad (jeśli jest dostępna) lub na inną rzecz o tej samej wartości lub wnioskować o usunięcie wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez BRIJU 1920 LIMITED. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, o czym decyduje rzeczoznawca.

6. Podstawą do przyjęcia zgłoszenia może być każdy dowód sprzedaży potwierdzający zakup np.: paragon, wyciąg z konta, faktura.

7. Każdy wniosek reklamacyjny można złożyć w dowolnym salonie BRIJU 1920 na terenie Polski.

8. Po złożeniu przez klienta wniosku reklamacyjnego spółka BRIJU 1920 LIMITED jest zobowiązana z tytułu art. 561 KC na poinformowanie klienta o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych pod rygorem domniemania uznania żądania klienta.

9. Zgodnie z art. 561 § 2 Kodeksu Cywilnego spółka BRIJU 1920 LIMITED jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w możliwie najkrótszym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego . Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dokonać wymiany rzeczy na wolną od wad naprawić jej, konsument może zażądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego.

10. Wniosek reklamacyjny podpisany przez klienta jest dokumentem, którym musi posługiwać się klient w kontakcie z pracownikami BRIJU 1920 LIMITED w przypadku chęci uzyskania informacji o stanie procesu reklamacyjnego.

11. Wszelkie koszty reklamacyjno-usługowe uregulowane są firmowym cennikiem.

12. Klient ma prawo być poinformowany o stanie procesu reklamacji. Takiej informacji są zobowiązani udzielić mu pracownicy salonu BRIJU 1920, w którym wniosek reklamacyjny został złożony.

13. Klient ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy, ale tylko wtedy, gdy wada reklamowanej rzeczy jest istotna, w przeciwnym razie, odstąpienie od umowy zgodnie z art. 560 § 4 Kodeksu Cywilnego doznaje ograniczeń.

14. Klient ma prawo odwołać się od decyzji reklamacyjnej. Taki dokument należy złożyć w salonie stacjonarnym BRIJU 1920, w którym uprzednio została złożona reklamacja lub na adres mailowy odwolania@briju.pl.

§2

REKLAMACJA ZEGARKÓW DOT. ZAKUPU W SALONIE BRIJU 1920 Z TYTUŁU GWARANCJI PRODUCENTA

1. BRIJU 1920 LIMITED jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Wszystkie zegarki sprzedawane w sieci salonów BRIJU 1920 są objęte gwarancją producenta.

3. W przypadku reklamacji zegarków, terminy odpowiednie do dołączonej serwisowej karty gwarancyjnej.

4. Każdy wniosek reklamacyjny można złożyć w dowolnym salonie BRIJU 1920 na terenie Polski.

5. Klient składając reklamację na zegarek jakiejkolwiek marki, obowiązkowo musi przynieść ze sobą podbitą przez salon kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu np.: paragon, wyciąg z konta.

6. Każdy sprzedany zegarek ma wydrukowaną kartę gwarancyjną, która zostaje podbita podczas zakupu.

7. Reklamacje bez karty gwarancyjnej mogą zostać potraktowane przez serwis jako pogwarancyjne czyli płatne, bądź zostać odrzucone.

8. Koszty związane z naprawą z tytułu gwarancji danego zegarka ustala producent, a klient jest o tym informowany poprzez pracownika salonu BRIJU 1920.

9. Klient ma prawo być poinformowany o stanie procesu reklamacji. Takiej informacji zobowiązani są udzielić mu pracownicy salonu BRIJU 1920, w którym wniosek reklamacyjny został złożony.

§3

REKLAMACJA DOT. ZAKUPU W E-SKLEPIE BRIJU 1920

1. Sklep internetowy BRIJU 1920 jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Sklep internetowy BRIJU 1920 nie udziela gwarancji (nie dotyczy zegarków).

3. Wszystkie reklamacje dotyczące zakupów w sklepie internetowym podlegają analogicznym zasadom jak zakupy w salonach stacjonarnych BRIJU 1920.

4. Każdy wniosek reklamacyjny można złożyć w dowolnym salonie BRIJU 1920 na terenie Polski.

5. W ramach wniosku klient musi doprecyzować, czy reklamuje produkt z tytułu rękojmi czy z tytułu gwarancji.

6. Każdy salon zobowiązany jest przyjąć reklamacje klienta sklepu internetowego.

7. Klient ma prawo być poinformowany o stanie procesu reklamacji. Takiej informacji zobowiązani są udzielić mu pracownicy salonu BRIJU 1920, w którym wniosek reklamacyjny został złożony.

§4

POZOSTAŁE ZASADY REKLAMACJI

1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

§5

ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest BRIJU 1920 LIMITED, Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103A, 1061 Nikozja, Cypr, NIP: 779-252-99-31.

2. Dane osobowe reklamującego są objęte ochroną wynikającą z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”).

3. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu realizacji procesu reklamacyjnego, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie RODO.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Produkty zakupione w sklepie internetowym, można również odesłać na nasz adres korespondencyjny z dopiskiem "REKLAMACJA WWW".

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dołączenie formularza reklamacyjnego.

newsletter

dołącz do nas

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityka prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.