Oświadczenie spółki Briju 1920 sp.z o.o.

W nawiązaniu do ostatnich doniesień medialnych spółka Briju 1920 Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie oświadcza, iż nie jest w żaden sposób powiązana z żadną ze spółek Grupy Kapitałowej Interma Trade SA, do której wniesione zostały zarzuty ze strony Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Jednocześnie Spółka wyraża stanowczy sprzeciw wobec pojawiających się w doniesieniach medialnych powiązań sieci salonów jubilerskich Briju z GK Interma Trade SA. Niezgodne z prawdą doniesienia dotyczące rzekomych zarzutów wobec Spółki Briju 1920 Sp. z o.o. uważamy za wysoce krzywdzące i godzące w dobry wizerunek sieci salonów jubilerskich Briju, co przejawia się również poprzez wprowadzające w błąd używanie logotypu marki Briju w artykułach odnoszących się do ww. zarzutów wobec GK Interma Trade SA.

Wobec właściciela salonów jubilerskich Briju (Spółki Briju 1920 Sp. z o.o.) nie toczy się żadne postępowanie karne, w szczególności w sprawach podatkowych, których dotyczą ostatnie doniesienia medialne.

Pragniemy zapewnić, iż zarówno sieć salonów jubilerskich Briju, jak i będący częścią Briju 1920 Sp. z o.o. sklep internetowy Briju.pl prowadzą działalność w pełnym zakresie i nie wystąpiły żadne okoliczności, które mogłyby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Spółka znajduje się w bardzo dobrej kondycji prawnej, organizacyjnej i finansowej.

Wobec podmiotów publikujących i powielających nieprawdziwe doniesienia na temat Spółki Briju 1920 Sp. z o.o. Spółka podejmie w najbliższym czasie odpowiednie kroki prawne.

Pełną treść oświadczenia spółki Briju 1920 sp.z o.o. znajdziesz tutaj.